Raz, dwa, trzy. Zbuduj się w sobie.

Nie możesz się zmieniać tylko psychicznie, tylko fizycznie czy tylko emocjonalnie. Zmiana jest zbiorcza, kompleksowa. Teoria podziału sfer osobowości na ID, Ego i SuperEgo kojarzy się głównie Z. Freudem i psychoanalizą. Jednak systemy trójcy: świadomości, przedświadomości i nieświadomości, można znaleźć w różnych gałęziach psychologii, a nawet pozanaukowych wierzeniach, które powstały jeszcze długo przed teorią psychoanalizy. […]